Ympäristölautakunta, kokous 18.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Lautakunnalle tiedoksi annettavat asiat:

 1. Kunnanvaltuusto 26.4.2021:
  § 24 Muutostalousarvio 1/2021
  § 25 Talouden tasapainotusohjelma 2021
 2. Ympäristötarkastajan ilmoituksen käsittely 27.4.2021; Ilmoitus eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa
 3. Rakennustarkastajan lupapäätökset ajalta 21.4 - 10.5.2021:
  - rakennuslupia 9 kpl
  - toimenpidelupia 5 kpl
 4. Maankäyttöinsinöörin viranhaltijapäätökset:
  10.5.2021 § 4; Tontin varaus- ja myyntipäätös, Mahnalan asemakaava-alueen kortteli 104 tontti 2.
  11.5.2021 § 5; Tontin varaus- ja myyntipäätös, Etelärannan asemakaava-alueen kortteli 95 tontti 5.
 5. Pirkanmaan pelastuslaitos kartoittaa asuinkiinteistöjen lämmitysöljysäiliöiden kuntoa pohjavesialueilla (tiedote 4.5.2021).
 6. Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätös 7.5.2021 (Nro 100/2021, LSSAVI/6931/2020): Moottoritiesillan ja kevyenliikenteen sillan rakentaminen Pappilanjoen ylitse ja valmistelulupa.
 7. Seuraava ympäristölautakunnan kokous 16.6.2021.
 8. Kaavoitusarkkitehti Helena Ylinen on irtisanoutunut virastaan. Viimeinen virantoimituspäivä on 4.6.2021.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)