Ympäristölautakunta, kokous 18.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Hämeenkyrön nimikkonilviäinen

HMKDno-2021-149

Valmistelija

  • Kaisa Pieniluoma, ympäristötarkastaja, kaisa.pieniluoma@hameenkyro.fi

Kuvaus

Kyrön Luonto ry on esittänyt ympäristölautakunnalle Hämeenkyrön nimikkoeliöihin lisättäväksi nimikkonilviäisen:
Jokihelmisimpukka (Margaritifera margaritifera

Perustelut: "Hämeenkyrön alueella virtaavat kolme jokihelmisimpukan kotojokea eteläisen Suomen ainoat kohteet, joissa näiden erittäin harvinaisten ja suojeltujen suur-simpukoiden koko elinkierto vielä toimii. Myös raakkuna tunnettu nilviäisemme, on erinomainen indikaattorilaji, jonka olemassaolo kertoo asuinvetensä hyvästä tilasta. Ja laajemmin käsiteltynä mittaa myös puronsa äärellä asuvan ihmislajin ymmärrystä ja rakkautta luonnon monimuotoisuutta kohtaan."

Jokihelmisimpukka eli raakku on pitkäikäinen nilviäinen, joka voi elää yli 200-vuotiaaksi. Raakku on erittäin uhanalainen ja rauhoitettu luonnonsuojelulailla ensimmäisenä selkärangattomana vuonna 1955. Raakku on tällä hetkellä täysin rauhoitettu, eikä edes sen tyhjiä kuoria saa pitää hallussa. Raakun elinympäristövaatimukset ovat erityisen tiukat sen toukka- ja nuoruusvaiheessa. Raakun toukat eli glokidiot elävät varhaisen alkunsa purotaimenen kiduksissa. Isäntäkalan löytäneet toukat loisivat kalan kiduksissa talven yli ja kehittyvät pieniksi simpukoiksi. Minkä jälkeen irtoavat kiduksista ja kaivautuvat pohjasedimenttiin kehittymään ja kasvamaan. raakut vaativat hyvän vedenlaadun, puhtaan ja hapekkaan pohjasedimentin ja riittävät virtausolosuhteet lisääntyäkseen.

Hämeenkyrössä on nimettyjä seuraavat nimikkolajit; (kasvi: kissankäpälä, kala: kuha, lintu: korppi, nisäkäs: ilves, perhonen: lehtohopeatäplä). Jokihelmisimpukka eli raakku puuttuu nimikkolajilistalta, vaikka kyseinen laji on hyvin merkityksellinen hämeenkyröläisille ja ympäristölle. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kaisa Pieniluoma, ympäristötarkastaja, kaisa.pieniluoma@hameenkyro.fi

Ympäristölautakunta päättää täydentää Hämeenkyrön nimikkolajeja ja valitsee nimikkonilviäiseksi jokihelmisimpukan (Margaritifera margaritifera).  

Jokihelmisimpukka eli tuttavallisemmin raakku kuvantaa hyvin hämeenkyröläisen ympäristön arvoa.   

Päätös

Hyväksyttiin.

Erkki Norokorpi saapui paikalle tämän asian käsittelyvaiheessa.

Tiedoksi

Ympäristötarkastaja, kunnanhallitus (tiedoksi)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)