Tekninen lautakunta, kokous 2.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Valtuustoaloite 5/2020; F.E. Sillanpään syntymäkodin Myllykolun suojelukorjaus

HMKDno-2020-349

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Katariina Pylsy on jättänyt valtuuston kokouksessa 28.9.2020 seuraavan valtuustoaloitteen:

"F.E. Sillanpään syntymäkodin Myllykolun suojelukorjaus

Hämeenkyrössä 16.9.1888 syntyneen Suomen ainoan Nobel-kirjailijan Frans Emil Sillanpään syntymäkodin Myllykolun asuinrakennus ja piha-aitta kaipaavat pikaista suojelukorjausta. Asuinrakennuksen ulkoseinien hirret ovat paikka paikoin lähes läpi lahoja eli todella huonossa kunnossa. Ulkovuoraus suojaisi hirret ja rakennuksen seuraavillekin sukupolville.

Pitää huomioida, että heti kun hirsirakennus on pystytetty, alkaa aurinko rasittaa sitä: vuoroin kastuva ja auringon lämmössä nopeasti kuivuva puu alkaa halkeilla ja lohkeilla, ja vesi pääsee syvemmälle puun sisään. Hirsirakennuksen laudoitusta voidaan perustella siten, että on helpompi uusia laudoitusta kuin yksittäisiä hirsiä keskelle seinää ja sinne tänne. Kun hirsi pidetään kunnossa ja terveenä, on hirsirakennuksen elinkaari vuosisatoja.

1600-luvulla lautoja käytettiin ulkovuorauksessa vain arvokkaimmissa rakennuksissa kuten kirkoissa ja kartanoissa. Maalaistaloissa lautaverhous tuli päärakennuksiin 1800-luvun aikana. Kaupungeissa talot on pääsääntöisesti laudoitettu 1700-luvulta lähtien, mutta ei aina pihan puolelta.

On tärkeää, että arvorakennuksen sisäseinät pysyvät alkuperäisessä asussaan. Hirsiseinän kengitys ei ole helppoa eikä järkevää, koska se on kallista ja seinät ovat sen jälkeen kuin tilkkutäkkiä. Kun laudoitus haarmaantuu, niin se sopii silmään yhtä hyvin kuin hirsiseinä.

Esitän, että Myllykolun asuinrakennus ja pieni piha-aitta lautavuorataan ja rivoitetaan perinteisellä tavalla. Ennen pärekaton tekoa asuinrakennuksen kattorakenteet pitäisi uusia kokonaan: kattotuolit ja ruodelaudat. Samassa yhteydessä tulisi laittaa pärekaton alle aluskate, joka suojaa rakennusta vesivahingoilta, jos pärekatto vuotaa. Asuinrakennuksen toinen pääty pitäisi myös nostaa, koska se on painunut maata vasten.

Myös piha-aitta pitää kattaa ja kivijalat, jotka ovat puurakenteiset, pitää uusia ja eristää eli nostaa kivien päälle. Nyt puurakenne on maata vasten.

Myllykolu on uniikki sillanpääläinen miljöö, jossa voi aistia maalaiselon kauneuden ja herkkyyden. Nobel-kirjailija F.E. Sillanpään syntymäkoti on myös kulttuurihistoriallisesti Hämeenkyrön merkittävin rakennus, joka pitää säilyttää tuleville sukupolville.

Jätin vuorausasiasta lausuntopyynnön Museovirastolle ja esitys sai vihreää valoa. Lausunto edellyttää perinnerakennusmestarin maastokäynnin kohteessa. Museovirastosta muistutettiin, että hakuaika paikallismuseoiden hankeavustuksiin vuodelle 2021 päättyy 21.10.2020."

Päätösehdotus

Esittelijä

Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja, ritva.asula-myllynen@hameenkyro.fi

Rakennuksen pärekatto on uusittu vuonna 2011. Tekninen lautakunta  toteaa, että taloudellisesta tilanteesta johtuen kunnalla ei ole tässä vaiheessa resursseja tämän hankkeen toteuttamiseen.
Lisäksi tekninen lautakunta toteaa, että vaikka tässä vaiheessa hanketta ei pystytä toteuttamaan, se voidaan lisätä tuleville vuosille suunniteltaviin hankkeisiin. Hanke vaatii tarkemman hankesuunnitelman ja talousarvion päätöksenteon tueksi. Tilanne tarkastetaan vuosittain osana talousarvion suunnittelua.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kuvaus

Tekninen lautakunta 6.4.2021, 24 §.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus esittää valtuustolle

  1. teknisen lautakunnan päätöksen vastaukseksi valtuustoaloitteeseen
  2. teknisen lautakunnan tulee suunnitelmallisesti varautua välttämättömiin korjauksiin tulevina vuosina ja hyödyntää avustusmahdollisuudet
  3. aloitteen toteamista loppuunkäsitellyksi valtuustoaloitteena

Päätös

Hallitus palautti yksimielisesti asian uudelleen valmisteluun tekniselle lautakunnalle. 

Kuvaus

Kunnanhallitus on kokouksessaan 3.5.2021 §106 palauttanut asian uudelleen käsiteltäväksi tekniseen lautakuntaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja, ritva.asula-myllynen@hameenkyro.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että Pirkanmaalla on rekisteröity rakennusperinteen taitajat ja elinympäristöjohtaja ottaa yhteyttä asiantuntijaan, joka osaa arvioida korjaustarpeen ja –menetelmät. Sen jälkeen selvitetään, mitä suojelukorjaus tulisi maksamaan ja onko avustusrahoituksia tähän haettavissa. Vuonna 2020 ei avustuksia haettu, sillä sekä alkuperäisessä talousarviossa että vuoden aikana tehdyssä muutostalousarviossa ei ollut varauduttu avustuksiin yleensä vaadittaviin kunnan omarahoitusosuuksiin. Asia käsitellään osana vuoden 2022 talousarviota.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)