Tekninen lautakunta, kokous 2.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Valtuustoaloite 2/2021; Miharin uimaranta kunnan hoitoon

HMKDno-2021-103

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutetut Krista Silmu ja Anna-Kaisa Immonen ovat jättäneet seuraavan valtuustoaloitteen valtuuston kokouksessa 22.2.2021.

"Miharin uimaranta kunnan hoitoon -aloite

Lämmin kesäpäivä tuo mieleen uimisen. Pakataan uimakamppeet ja vesipullot. Ehkä vähän evästä. Ehkä tänään mennään uimaan Mihariin. Sinne on kaunis ajomatka ja ranta sopivan matala lapsille. Samalla voisi käydä marjatilalla jätskillä tai pitäisikö ottaa puita mukaan nuotiota varten? Siitähän tulee oikea retki, kuulostaa hyvältä. Suunnilleen näin ajattelee kesäisin moni Nokialla, Metsäkylässä, Pinsiössä ja Hämeenkyrön kirkonkylässä. Paikan päälle Mihariin saapuessaan he löytävät hyvän matalan rannan ja kauniita maisemia ihan niin kuin pitikin, mutta siitä huolimatta päällimmäinen kokemus on pettymys. Rannan pukukopin pohjan ja ympäristön olivat vallanneet pitkät heinät ja rikkaruohot. Paikalle tuotu muovihuusi oli käyttökelvoton jatkuvan likaisuutensa vuoksi ja linnut kiskoivat grillikatoksen roskiksesta roskia ympäristöön. Viikonlopun jäljiltä rannalta löytyi pullon korkkeja ja lasin siruja.

Kymmenisen vuotta sitten kunta lopetti uimarantojen hoidon ja tehtävä jäi kyläyhdistyksille. Itsellään kunta säilytti vain Järvenkylän uimarannan. Mahnalassa perustettiin Miharin Rantakioskin osuuskunta pitämään huolta kunnan omistamasta rannasta. Paikka pysyi siistinä talkootyöllä ja nuorille löytyi työtä kesäkioskista. Osuuskunta järjesti rannalla tapahtumia joihin tuli hyvin väkeä kauempaakin. Kymmenen vuoden jälkeen voimia tähän työhön ei enää löytynyt; tehtävä on vapaaehtoisille liian suuri suurista kävijämääristä johtuen. Vapaaehtoiset käyttivät rannan hoitoon oman aikansa lisäksi myös omia rahojaan. Vapaaehtoisten vuosien aikana tekemä mittava työ osoittaa, että rannan kunnossa pitäminen on alueen asukkaille tärkeää. Viimeisen vuoden aikana osuuskunnan lopetettua toimintansa ranta ei ole ollut kenenkään hoidossa. Kunnan viheralueiden hoidon puolesta rannalta on tyhjennetty roskia muutaman kerran, muuta ei ole tehty eikä suunnitelmaa rannan hoitamiseksi ole.

Miharin ranta on kovassa käytössä. Se on lähin uimaranta Hämeenkyrön itäisellä alueella ja sinne on keskustasta saman verran matkaa kuin Järvenkylän uimarantaan. Rannalla käyvät myös monet lähikunnista. Osansa tuovat marjatiloilla käyvät turistit, pyöräilijät ja kesäautoilijat. Miharin ranta toimii eräänlaisena käyntikorttina tai itäisenä porttina Hämeenkyröön tuhansille ihmisille kesän aikana. Marjatiloilla voi kauniina päivänä käydä satoja ihmisiä.  Suurin osa heistä ajaa Miharin ohi ja moni pysähtyy hetkeksi rannalle ottamaan valokuvia tai uimaan. Ranta jää mieleen ja sinne saatetaan lähteä uudestaan kauempaakin. Miharin rannan ylläpitäminen vaatii suuren käyttäjämäärän vuoksi huomattavia ponnistuksia vapaaehtoisilta eikä ole verrattavissa muiden kylien omiin uimarantoihin, joilla ulkopuolisia käy huomattavasti vähemmän.

Paikallisille ranta on tärkeä koska lähistöllä ei ole muita rantoja eikä vesistön lähelle ole pääsyä muusta julkisesta paikasta. Uimista harrastaa suuri osa suomalaisista ja moni käy rannalla päivittäin. Uiminen on tärkeä kansalaistaito,  joka lisää terveyttä ja hyvinvointia. Uiminen on monille saavutettava harrastus jos ranta on lähellä, koska se on ilmaista ja sopii monen kuntoisille ja ikäisille.

Miharin ranta sopisi hyvin vireillä olevaan Sasi-Mahnala yleiskaavaan lähivirkistysalueeksi. Läheisen asuntoalueen markkinoinnissa on mainittu lapsiystävällinen ranta, joka vielä markkinoinnin alussa oli osuuskunnan hoidossa ja hyvässä kunnossa. Nyt kun taloja on noussut, tilanne on muuttunut huonoon suuntaan. Rantaa käyttävät myös läheisen koulun oppilaat loppukesästä uimaopetukseen ja ympäristöopin opintoihin. Lisäksi rannalla sijaitsevat veneenlaskupaikka sekä venepaikkoja.

Kunnan on tehtävä suunnitelma Miharin rannan siistinä pitämiseksi ja hoitamiseksi sekä nimetä vastuutaho rannan kunnossa pitämiseksi. Rannalta tulee löytyä riittävän usein tyhjennettävät roskikset, käyttökuntoinen huussi sekä siisti pukusuoja. Rannalle tarvitaan muutaman vuoden välein kuorma uutta hiekkaa. Rannan ei tarvitse olla ns. EU-tasoinen ranta kuten Järvenkylässä vaan siisteys riittää luonnonläheiseen ja matalaan Mihariin. Huussi olisi Miharissa hyvä olla veden puhtauden turvaamiseksi koska ranta-alue on melko pieni ja ranta on lapsiperheiden suosiossa. Kunta voisi pitää aluetta rantavirkistysalueena jollaisena se osuuskunnankin aikana toimi. Rantavirkistysalue tarkoittaa rannan siistinä pitämistä ja hoitoa, mutta ei varsinaista uimarannan ylläpitoa. Tällainen ratkaisu olisi kunnalle edullinen toteuttaa ja toisi myös markkinointi-arvoa.

Jo parin tuhannen euron satsauksella vuosittain saataisin aikaan paljon hyvää; Virkistystä lähialueiden asukkaille, terveyshyötyä uimisen ja pyöräilyn muodossa, myönteistä mainosta turisteille ja houkutusta tontin ostajille. Lisäksi rannan kunnossapito auttaa ympäristötavoitteiden saavuttamista, koska Itäiseltä alueelta uimaan ei tarvitse ajaa 40 kilometriä päästäkseen Järvenkylän rantaan.

Lisätietoa Miharin rannasta: Veera Ritola: Miharin Rantakioskin merkitys kyläyhteisölle . 2012. AMK-opinnäytetyö.Theseus.fi  "

Päätösehdotus

Esittelijä

Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja, ritva.asula-myllynen@hameenkyro.fi

Tekninen lautakunta toteaa, että taloudellisesta tilanteesta johtuen kunnalla ei ole tässä vaiheessa resursseja tämän hankkeen toteuttamiseen. Lisäksi tekninen lautakunta toteaa, että vaikka tässä vaiheessa hanketta ei pystytä toteuttamaan, se voidaan lisätä tuleville vuosille suunniteltaviin hankkeisiin. Tilanne tarkastetaan vuosittain osana talousarvion suunnittelua.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kuvaus

Tekninen lautakunta 6.4.2021, 25 §.

Päätösehdotus

Esittelijä

Antero Alenius, kunnanjohtaja, antero.alenius@hameenkyro.fi

Hallitus esittää valtuustolle

  1. teknisen lautakunnan päätöksen vastaukseksi valtuustoaloitteeseen
  2. aloitteen toteamista loppuunkäsitellyksi valtuustoaloitteena

Päätös

Hallitus palautti yksimielisesti asian tekniselle lautakunnalle valmisteluun. Valmistelussa on tuotava esille Miharin rannnan hoidon kustannukset. Valmistelussa täytyy ottaa selville myös kolmannen sektorin mahdollisuus hoitaa rantaa. 

Valmistelija

  • Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja, ritva.asula-myllynen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Kunnan omistamia uimiseen osoitettuja virkistyspaikkoja säätelevät mm. kuluttajaturvallisuuslaki, terveydensuojelulaki, maankäyttö- ja rakennuslaki sekä laki kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta.  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes puolestaan ohjeistaa valtakunnallisesti yleisten uimarantojen ylläpitäjiä. Käsitteillä uimaranta ja uimapaikka on erilainen vastuu ja palvelutaso kunnassa ja niiden erot on syytä selvittää kustannusarvioineen tämän aloitteen yhteydessä. Kunnanhallitus 3.5.2021 (108 §) palauttaessaan aloitteen tekniselle lautakunnalle takaisin valmisteluun ohjeisti, että on tuotava esille Miharin rannan hoidon kustannukset sekä kolmannen sektorin mahdollisuudet hoitaa rantaa.

Uimaranta tarkoittaa kaikille avointa uimiseen soveltuvaa paikkaa, jonka käyttöä ei ole ennalta rajattu, ja jolle on määritelty ylläpitävä taho, esimerkiksi julkisyhteisö tai yritys. Vähimmäisvarustellulta uimarannalta löytyvät luonnonvarainen veteenmenopaikka ja / tai uimalaituri, pelastusväline, ilmoitustaulu, tarvittavat opasteet sekä jäteastia ja käymälä.

Uimapaikka on uimarantaa luonnonvaraisempi ja vaatimattomammin varusteltu uintiin soveltuva paikka, jolle on määritelty ylläpitävä taho. Uimapaikalta tulee löytyä pelastusväline, ilmoitustaulu sekä opasteet.

Oli kyseessä uimaranta tai –paikka, tulee molempien olla käyttäjälleen turvallisia ja täyttää kuluttajaturvallisuuslain säädökset. Uimarantaa tai –paikkaa ei pidä sekoittaa jokamiehenoikeuksiin, joiden mukaan jokaisella on oikeus uida ranta-alueella, mikäli alue ei ole pihapiirissä tai alueen virkistyskäyttöä ei ole rajoitettu esimerkiksi luonnonsuojeluperustein. Lisäksi rantojen hoidosta tehtävät sopimukset yksityisen tai kolmannen sektorin kanssa eivät siirrä lopullista vastuuta rannoista pois kunnalta.

Tekninen lautakunta on 3.3.2010 (19 §) päättänyt, että kunnan ainoa yleinen uimaranta on Järvenkylän uimaranta osoitteessa Vesajärventie 247. Miharissa osoitteessa Maisematie 802 on ylläpidetty uimapaikkaa, josta tehty hoitosopimus yksityishenkilön kanssa on sanottu irti 12.2.2010. Samalla on todettu, että kunnan uimapaikalle toimittamat rakenteet luovutetaan Mahnalan Maamiesseuralle vastikkeetta nykyisessä kunnossaan. Seura on toiminut uimapaikkaa ylläpitävänä tahona vuoteen 2019 asti. Nykyiset rannassa olevat rakenteet (grillikatos, pukusuoja, keinu ja istuinryhmät) eivät täytä julkisen tilan nykypäivän turvallisuusvaatimuksia ja niiden kohtalosta ei ole tehty päätöksiä. Lisäksi ne kohtaavat säännöllisesti ilkivaltaa. Viimeisin terveystarkastus on tehty 2009.

Kesällä 2020 kunta järjesti alueelle jätehuollon (Pirkanmaan jätehuolto Oy) ja käymälän (bajamajapalvelu yksityiseltä yritykseltä). Viheralueita kunta ei ole hoitanut, sillä tienreunan rinteen hoito kuuluu ELY:lle.

Elinympäristöpalvelut on jatkanut Miharin uimapaikan kunnostussuunnittelua, sillä lain mukaan kunnan hallinnassa oleva tämänkaltainen yleinen alue on pidettävä alueen käyttötarkoituksen vaatimassa kunnossa. Tekniselle lautakunnalle kerrottiin 6.4.2021, että palvelualueella kunnanhallituksen ohjeita muutostalousarviosta ja talouden tasapainottamisesta noudattamalla ei ole osoittaa lisäresursseja yli vuoden 2020 palvelutason, joka oli tarkoitus toteuttaa tänäkin vuonna ja joka täyttää kunnalta edellytettävät minimivaatimukset. Näihin vuosikustannuksiin on valtuuston 26.4.2021 (24 §) hyväksymässä muutostalousarviossa varauduttu:

  • jäteastia ja sen tyhjennys 400 euroa
  • käymälä ja sen tyhjennys 500 euroa

Yhteensä 900 euroa.

Muut vuotuiset kustannukset lisäpalveluista olisivat:

  • ilmoitustaulu, jossa osoite- ja sijaintitiedot, ylläpitäjän yhteystiedot, ohjeet avun hälyttämiseksi ja turvallisuuspuutteiden ilmoittamiseksi ylläpitäjälle, rannan vaaraa aiheuttavat ominaisuudet (äkkisyvyys, virtaukset jne) asennuksineen 400 euroa
  • pelastusrengas ja heittoköysi asennettuna 300 euroa
  • vesinäytteet 600 euroa (terveystarkastajan taksa)
  • rannan siivous touko-elokuulta 800 euroa

Yhteensä edelliset mukaan lukien 3 000 euroa.

Elinympäristön palvelualue yhteistyössä yrityspalvelujen kanssa järjesti oman virkistyspäivänsä rannassa 5.5.2021 ja kunnan voimin kaadettiin huonokuntoisia puita, siivottiin roskat ja maalattiin alueen grillikatoksen pylväitä. Palvelualue teki yhteistyössä liikuntapalvelujen kanssa myös tilauksen rannan turvallisuuden sukeltamiseksi ja Hämeenkyrön VPK suorittaa sen toukokuun aikana. Kunta ei ole saanut vielä yhteistyökumppaneita eikä kolmannen sektorin toimijoita, joiden kanssa voisi sopia yhteistyöstä uimapaikan ylläpitämisestä. Maamiesseuran kanssa palaveerataan rannan kalusteista 21.6. Lisäksi rannan käyttäjiä tulee ohjeistaa, että paikka ei ole tarkoitettu kiinteistöjätteille.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja, ritva.asula-myllynen@hameenkyro.fi

Tekninen lautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että mikäli kunta ei onnistu saamaan yhteistyökumppaneita Miharin uimapaikan ylläpitämisestä, palvelutaso vuonna 2021 pidetään kunnan toimesta vuoden 2020 tasolla sillä lisäyksellä, että kunta kävisi kerran viikossa tekemässä yleissilmäyksen alueelle.

Päätös

Keskustelun kuluessa Aki Tainio teki muutetun päätösehdotuksen. Muutettua päätösehdotusta kannatettiin.

Aki Tainio esitti, että Miharin rannasta tulee kunnan virallinen uimaranta vuoden 2022 kesästä alkaen. Miharin uimapaikan ylläpitämisessä palvelutaso vuonna 2021 pidetään kunnan toimesta vuoden 2020 tasolla sillä lisäyksellä, että kunta huolehtii rannan jäteastian riittävästä tilavuudesta, riittävästä tyhjennysvälistä sekä tänä kesänä käymälä ja ranta käydään siivoamassa vähintään joka toinen arkipäivä. Lisäksi lautakunta esittää, että uimarannalta poistetaan kaikki rakennelmat jotka eivät täytä virallisia turvallisuuskriteereitä.

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Pykälä tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

khall, yhdyskuntatekniikan päällikkö, maanrakennusmestari

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)