Tekninen lautakunta, kokous 2.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Talouden seuranta

Kuvaus

Talousarvion seuranta raportoidaan valtuustolle osavuosikatsauksina ja hallitukselle sekä  lautakunnille kuukausittain.   
Raportoinnissa annetaan selvitys merkittäviin poikkeamiin tuloarvoissa ja määrärahojen käytössä. Osavuosikatsaus sisältää selvityksen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.  
Kuukausittaiset raportit tehdään yhteiseen raporttipohjaan.  Yhteinen raporttipohja tarkoittaa taulukkoa, jossa on vertailutietoja ja toteutumisprosentit.  Raporttiin voi liittyä myös sanallinen selostus.   

Taloustilanne 30.4.2021 

Elinympäristöpalvelut

TP2020

Vastaava käyttö
 ed. vuosi

Käyttösuunnitelma
2021 (MTA)

Toteuma
kuluva vuosi

Tot %

Lasken-
nallinen%

Tulot

9 332 212

2 863 978

9 576 794

3 092 520

32

33

Menot

8 257 116

2 623 627

8 156 810

2 682 847

33

33

Netto

1 075 096

240 351

1 419 984

409 674

29

33

 

Hämeenkyrön vesihuoltolaitos

TP2020

Vastaava käyttö ed. vuosi

Käyttösuunnitelma 2021 (MTA)

Toteuma
kuluva
vuosi

Tot %

Lasken-nallinen%

Tulot

2 258 573

499 039

2 193 105

489 722

22

33

Menot

1 278 831

377 524

1 342 364

414 593

31

33

Netto

979 742

121 516

850 741

75 129

9

33


Raportti on oheismateriaalina, josta voidaan päätellä, että Elinympäristöpalvelut ovat hyvin sille asetetussa tavoitteessa.

Talouden toteutuminen esitellään kokouksessa. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja, ritva.asula-myllynen@hameenkyro.fi

Tekninen lautakunta käy läpi talouden tilanteen ja merkitsee sen tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)