Tekninen lautakunta, kokous 2.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Valitaan pöytäkirjantarkastajat.

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan Mika Lainetta ja Harri Mokkilaa.

Päätös

Valittiin Marja Seulanto ja Mika Laine.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)