Tekninen lautakunta, kokous 2.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Laskujen hyväksyminen; tekniset palvelut

HMKDno-2017-599

Valmistelija

  • Sari Hietala-Karlsson, toimistopäällikkö, sari.hietala-karlsson@hameenkyro.fi

Kuvaus

Tekninen lautakunta on päättää elinympäristöpalvelujen laskujen hyväksyjät. Muutokset käsitellään aina henkilömuutosten tai nimikemuutosten yhteydessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja, ritva.asula-myllynen@hameenkyro.fi

Tekninen lautakunta päättää elinympäristöpalvelujen laskujen hyväksyjät seuraavasti:

Hallinto- ja toimistopalvelut:
toimistopäällikkö Sari Hietala-Karlsson sekä toimistosihteeri Raija Vuorinen

Kiinteistötoimi:
tilapalvelupäällikkö Harri Jääskeläinen ja työmaainsinööri Juha Haapanen

Siivous- ja ruokapalvelut:
ateria- ja puhtauspalvelupäällikkö Erja Tomminen ja siivouspäällikkö Tarja Koski

Kunnallistekniikka:
maanrakennusmestari Risto Kivimäki ja yhdyskuntatekniikan päällikkö Jari Luoma

Ympäristöpalvelut:
Ritva Asula-Myllynen (kaavoitus), rakennustarkastaja Timo Mäkelä (rakennusvalvonta), ympäristötarkastaja Kaisa Pieniluoma (ympäristönsuojelu), Pasi Rantanen (maankäyttöinsinööri)

Vesihuoltolaitos:
yhdyskuntatekniikan päällikkö Jari Luoma ja maanrakennusmestari Risto Kivimäki

Investointihankkeet:
päätökseen perustuva hankkeen vastuuhenkilö tai elinympäristöjohtaja Ritva Asula-Myllynen
 

Elinympäristöjohtaja Ritva Asula-Myllynen voi hyväksyä kaikki palvelualueen laskut.

Toimistopäällikkö voi hyväksyä keskitetysti jaettavat laskut kuten esim. keskitetysti jaettavat it-laskut, paperinkeräyslaskut yms.

Päätös on voimassa toistaiseksi kunnes muutostarvetta ilmenee.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Elinympäristöpalveluiden henkilökunta ja laskentapäällikkö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)