Tekninen lautakunta, kokous 2.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Kuntalaisaloite: Neitsytpolun liikenneturvallisuus

HMKDno-2020-303

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari Hietala-Karlsson, toimistopäällikkö, sari.hietala-karlsson@hameenkyro.fi

Kuvaus

Kuntaan on toimitettu kuntalaisaloite koskien nopeusrajoituksen asettamista sekä ajohidasteiden asentamista Kyröskoskelle Neitsytpolulle.

Perusteena aloitteeseen on runsas auto- ja mopoliikenne asutusalueella ja sen aiheuttamat vaaratilanteet.

Päätösehdotus

Esittelijä

Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja, ritva.asula-myllynen@hameenkyro.fi

Kunta rakentaa toivottuun paikkaan hidasteen kesän 2021 asfaltointitöiden yhteydessä.

Kokouksen kuluessa teknisen lautakunnan puheenjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen:
Tekninen lautakunta palauttaa asian käsittelyyn valmistelun jatkamiseksi.

Päätös

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

Valmistelija

  • Jari Luoma, yhdyskuntatekniikan päällikkö, jari.luoma@hameenkyro.fi

Kuvaus

Tekninen lautakunta kokouksessaan 2.2.2021 §7 palautti asian valmisteluun.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja, ritva.asula-myllynen@hameenkyro.fi

Kunta ei vielä rakenna toivottuun paikkaan hidastetta. Hidasteiden tarve ja rakentaminen eripuolille kuntaa tulee ensiksi arvoida laajemmin liikenneturvallisuustyöryhmässä.
 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

kunnanhallitus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)