Tekninen lautakunta, kokous 2.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

 

Päätös

Todettiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)