Tekninen lautakunta, kokous 2.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Ilmoitusasiat

Kuvaus

1. Hämeenkyrön Vesi Oy pöytäkirja 21.5.2021

2. Maanrakennusmestarin viranhaltijapäätökset
§12 14.5.2021 kaivu- ja sijoituslupa Opintie 7-9, Leppäkosken sähkö
§13 26.5.2021 kaivu- ja sijoituslupa Elisa Oyj Nuijamiestentie 46
§14 26.5.2021 kaivu- ja sijoituslupa Eltel, Rinnetie 18
§15 26.5.2021 kaivu- ja sijoituslupa, Telia, Nuijamiestentie

3. Leppäkosken sähkön tiedote 21.5.2021 koskien Valtakadun kl-saneerausta
4. Alueellinen Jätehuoltoviranomainen 20.5.2021/ lietejätehuollon kehittämisryhmän kokous 26.4.202120

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja, ritva.asula-myllynen@hameenkyro.fi

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)