Tekninen lautakunta, kokous 2.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 2 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Valitaan pöytäkirjan tarkastajat.

Päätösehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Teija June ja Kati Seppä.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)