Tekninen lautakunta, kokous 2.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Ilmoitusasiat

Kuvaus

1. Viranhaltijapäätökset

Tekninen johtaja/elinympäristöjohtaja
§1 5.1.2021 Investointimäärärahan siirto
§2 18.1.2021 Lupa käyttää Hämeenkyrön kunnan omistamia maita SOTKA-hankkeessa
§9 18.11.2020 Vesihuollon kaukokäytön valvomokoneuusinnat ja valvomojärjestelmän lisäykset

Kunnallistekniikan rakennuspäällikkö
§1 7.1.2021 Jätevedenpuhdistamon tarkkailu vuonna 2021

Maanrakennusmestari
§1 21.1.2021 Kaivu- ja sijoituslupa Kirkkokatu, IPP
§2 21.1.2021 Kaivu- ja sijoituslupa Korkomäentie, Elenia Verkko
§3 28.1.2021 Lupa vaalimainostelineiden pystyttämiselle

Ruokapalvelupäällikkö
§4 17.11.2020 Biojäteyksikön hankinta

2. Venienergia
- 4.1.2021 sähkönhintakiinnityksiä
- 4.1.2021 Sähkönhankintapalvelusopimuksen päivitys

3. KVVY
- Kertaraportti 5.1.2021 puhdistamon tarkkailusta
- Jaksoraportti 17.11.2020 puhdistamo

4. Kunnanhallitus
- §222 Henkilöstön työvaatteiden ja sairaalatekstiilien vuokraus ja pesulapalvelun ja vaihtomatto ja käsipyyhepalvelun hankinta
- §226 21.12.2020 Esisopimus Koskilinnan vuokraamisesta

5. Vuoden 2021 kevään kokoukset
6. Hämeenkyrön väylän yleisötilaisuus 23.2.2021 facebookissa
7. Raportti sisäisen valvonnan arviointikyselystä
8. Sasi-Mahnalan yleiskaavan yleisötilaisuus etäyhteyksin 28.1.2021
9. Traficomista kielteinen avustuspäätös koskien Kävelyn ja pyöräilyn edistämisen investointiohjelmaa, valtionavustus 2020
10. Esimiehet käyvät alaistensa kanssa Henkilöstötutkimuksen raportin läpi ja pohtivat mahdollisia keinoja epäkohtien parantamiseksi
11. Jätehuollon yhteistoiminta-alueen vuosittainen info- ja keskustelutilaisuus 29.1.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja, ritva.asula-myllynen@hameenkyro.fi

Tekninen lautakunta merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)