Tekninen lautakunta, kokous 2.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Häijääntien asemakaavan muutos

HMKDno-2019-467

Valmistelija

  • Sari Hietala-Karlsson, toimistopäällikkö, sari.hietala-karlsson@hameenkyro.fi

Kuvaus

Hämeenkyrön kunnanhallitus on asettanut Häijääntien maantiealueen asemakaavamuutoksen ehdotuksen nähtäville 10.12.2020-18.1.2021.

Kaavamuutos koskee ensisijaisesti Häijääntien - Kyreltien tulevan kiertoliittymän katualuetta. Kaava käsitellään vähäisenä kaavamuutoksena: ehdotusvaiheen jälkeen kaavan hyväksyy kunnanhallitus. Tekniseltä lautakunnalta on pyydetty lausuntoa 18.1.2021 mennessä.

Oheismateriaali: Kaavakartta ehdotusvaihe ja kaavaselostus ehdotusvaihe

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Ritva Asula-Myllynen, elinympäristöjohtaja, ritva.asula-myllynen@hameenkyro.fi

Teknisellä lautakunnalla ei ole asemakaavanmuutoksen ehdotusvaiheesta lausuttavaa.

Päätös

Hyväksyttiin

Tiedoksi

Kunnanhallitus, kaavoitus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)