Tarkastuslautakunta, kokous 7.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Tarkastuslautakunnan kokousajat 2021

HMKDno-2021-457

Kuvaus

Kunnan toimielinten kokousmenettelystä on määräykset Hämeenkyrön kunnan hallintosäännössä. Hallintosäännön § 3 mukaan ”Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.”

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta sopii loppuvuoden kokousajankohdat.

Päätös

Tarkastuslautakunnan loppuvuoden 2021 kokousajankohdat ovat 5.10., 26.10., 16.11. ja 14.12. kello 17.30 alkaen.