Tarkastuslautakunta, kokous 7.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Kokouskutsu tulee lähettää jäsenille ja muille,​ joilla on läsnäolo-​oikeus tai velvollisuus,​ viimeistään neljä päivää ennen kokousta. Lautakunnan kokous on päätösvaltainen,​ kun vähintään puolet jäsenistä on paikalla.

Päätösehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.