Tarkastuslautakunta, kokous 5.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Tilintarkastajan työohjelma 2021

HMKDno-2021-508

Kuvaus

Hallintosäännön § 81 mukaan tilintarkastajan on laadittava toimikaudekseen tarkastussuunnitelma ja työohjelma vuosittain kullekin tilikaudelle. Tarkastussuunnitelma ja työohjelma on toimitettava tarkastuslautakunnalle tiedoksi. Tilintarkastaja on valmistellut vuoden 2021 työohjelman. 

Lisäksi tilintarkastaja esittelee tilintarkastuksen toimintaa sekä tilintarkastajan työn ja lautakunnan arviointityön yhteensovittamista.

Tilintarkastajan työohjelma on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 mom.15 kohdassa tarkoitettuja salassa pidettäviä asiakirjoja ja tiedon antaminen niistä vaarantaisi tarkastuksen toteutumisen.

 

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastajan vuoden 2021 työohjelman ja esittelyn tilintarkastajan toiminnasta.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi tilintarkastajan vuoden 2021 työohjelman ja esittelyn tilintarkastajan toiminnasta.

Tilintarkastaja Hanna Keskinen poistui asian käsittelyn jälkeen kello 18.20.