Tarkastuslautakunta, kokous 5.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Tarkastuslautakunnan sisäinen työnjako

HMKDno-2021-457

Kuvaus

Tarkastuslautakunta käsitteli kokouksessaan 7.9.2021 tarkastuslautakunnan tehtävää ja sisäistä työnjakoa. Sisäiseen työnjakoon liittyen on vielä sopimatta lautakunnan jäsenten seurantavastuista.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta sopii sisäisestä työnjaosta.

Päätös

Tarkastuslautakunta keskusteli sisäisestä työnjaosta. Mauri Lepola seuraa erityisesti sivistyspalveluiden, Tarja Vasarainen perusturvan, Tuija Ranta ja Tommi Väre elinympäristöpalveluiden sekä Vilho Ponkiniemi kaikkien palvelualueiden toimintaa ja päätöksentekoa.