Tarkastuslautakunta, kokous 5.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Tarkastuslautakunnan arviointisuunnitelma 2021-2024

HMKDno-2021-507

Kuvaus

Tarkastuslautakunnan arviointityön systematisoimiseksi tulee laatia toimikautta kattava arviointisuunnitelma. Arviointisuunnitelmassa esitetään tehtäväalueet, jotka otetaan kunakin vuonna tarkemman arvioinnin kohteeksi. Suuunnitelmaa täsmennetään vuosittain työohjelmaksi.

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n 1 momentin 15 kohdan mukaisesti ohjelmia ei julkisteta.

Päätösehdotus

Lautakunta keskustelee ja hyväksyy arviointisuunnitelman vuosille 2021-2024.

Päätös

Lautakunta keskusteli ja hyväksyi arviointisuunnitelman vuosille 2021-2024.