Tarkastuslautakunta, kokous 5.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätösehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Tarja Vasarainen ja Tommi Väre.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tarja Vasarainen ja Tommi Väre.