Tarkastuslautakunta, kokous 5.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Lautakunnan kokous on päätösvaltainen,​ kun vähintään puolet jäsenistä on paikalla. Tarkastuslautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätösehdotus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Hyväksytään asialistalle §:t 43-49.

Päätös

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Hyväksyttiin asialistalle §:t 43-49.