Tarkastuslautakunta, kokous 30.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Kokouskutsu tulee lähettää jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, neljä päivää ennen kokousta. Lautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla.

Päätösehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Eija Koivisto ja Janne Mäkinen osallistuivat kokoukseen etäyhteyden välityksellä.