Tarkastuslautakunta, kokous 30.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Ilmoitusasiat

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi.

  1. Kunnanjohtajan ja palvelujohtajien vastaukset lautakunnan esittämiin kysymyksiin. 

Päätös

Merkittiin tiedoksi.