Tarkastuslautakunta, kokous 25.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Sidonnaisuusilmoitukset

HMKDno-2017-481

Valmistelija

  • Erkki Jortikka, palvelupäällikkö, erkki.jortikka@hameenkyro.fi

Kuvaus

Lautakunta valvoo sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisuuden noudattamista, huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkaisemisesta kunnan verkkosivuilla sekä saattaa sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi kerran vuodessa.

Sidonnaisuusrekisteri päivitetään jokaisen ilmoituksen jälkeen. Edellinen päivitys julkaistiin kunnan verkkosivuilla 16.3.2021.

Kunnanjohtaja Antero Alenius on 30.4.2021 ilmoittanut toimivansa Tuomi Logistiikka Oy:n hallituksen jäsenenä.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta lisää kunnanjohtajan ilmoituksen sidonnaisuusrekisteriin.

Päätös

Hyväksyttiin.