Tarkastuslautakunta, kokous 25.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirjantarkastajat ilmoittavat sähköisesti pöytäkirjan hyväksymisestä. Pöytäkirjantarkastajat varmentavat pöytäkirjan myöhemmin allekirjoituksillaan.

Päätösehdotus

Lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kauko Autio ja Janne Mäkinen ovat tarkastusvuorossa.

Päätös

Kauko Autio ja Janne Mäkinen tarkastavat pöytäkirjan.