Tarkastuslautakunta, kokous 25.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Kokouskutsu tulee lähettää jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, neljä päivää ennen kokousta. Lautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on paikalla.

Päätösehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.