Sivistyslautakunta, kokous 26.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Viranhaltijoiden päätösluettelo

Kuvaus

Sivistyslautakunnalle annetaan tiedoksi viranhaltijapäätökset ajalta 20.4-20.5.2021
Viranhaltijapäätökset ovat oheismateriaalina.

Sivistysjohtaja

 • Myllykolun vuokrauspäätös kesäksi 2022
 • Talous- ja hallintopäällikön viran täyttö

Talous- ja hallintoasiantuntija:

 • Kyröskosken urheilukeskus, Yleisurheilukentän nurmen uusinta ja kastelujärjestelmän asentaminen

Varhaiskasvatuksen johtaja

 • Varhaiskasvatuksen opettajan toimen (4038) täyttäminen

Elämänlaatupalvelujen esimies:

 • Kohdeavustus Hämeenkyrö-seura ry:lle
 • Kohdeavustuspäätös F.E.Sillanpää ry
 • Tutkimuslupa 

Kirkonkylän koulun rehtori:

 • Irtisanoutuminen luokanopettajan virasta (vakanssi 4509)
 • Luokanopettajan määräaikainen virka 1.8.21-31.7.2022 (vakanssi 4509)

Yhteiskoulun rehtori:

 • Kyröskartanon erityisluokanopettajan viran (4553) täyttäminen
 • Yhteiskoulun luokan C103 varaaminen Hämeenkyrön kunnan siivous- ja ruokapalveluille
 • Erityisluokanopettajan viran (4905) täyttäminen määräajaksi
 • Joustavan perusopetuksen opettajan palkkaaminen määräajaksi
 • Yhteiskoulun äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin sijaisuus
 • Yhteiskoulun auditorion varaus Hämeenkyrön kunnan nuorisopalveluille
 • Historian ja yhteiskuntaopin sekä opinto-ohjauksen lehtorin sijaisuus
 • Erityisluokanopettajan palkkaaminen
 • Yhteiskoulun luokan C103 varaaminen Hämeenkyrön kunnan siivous- ja ruokapalveluille
 • Englannin ja Ruotsin kielen tuntiopettajan sijaisen palkkaaminen

Lukion rehtori:

 • Lukion luokan D104 varaaminen Hämeenkyrön kunnan keskusvaalilautakunnalle

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Sivistyslautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.