Sivistyslautakunta, kokous 26.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Talouden seuranta

Kuvaus

Talousarvion seuranta raportoidaan valtuustolle osavuosikatsauksina ja hallitukselle sekä  lautakunnille kuukausittain.   
Raportoinnissa annetaan selvitys merkittäviin poikkeamiin tuloarvoissa ja määrärahojen käytössä. Osavuosikatsaus sisältää selvityksen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.  

Kuukausittaiset raportit tehdään yhteiseen raporttipohjaan.  Yhteinen raporttipohja tarkoittaa taulukkoa, jossa on vertailutietoja ja toteutumisprosentit.  Raporttiin voi liittyä myös sanallinen selostus. 

Annetaan katsaus osavuosiraporttiin.  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Sivistyslautakunta käy läpi talouden tilanteen ja merkitsee sen tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.