Sivistyslautakunta, kokous 26.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Sivistyspalvelujen hallinto- ja toimistopalvelujen organisaatiomuutos

HMKDno-2020-222

Valmistelija

  • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Kunnanhallitus on kokouksessaan 12.4.2021 § 86 muuttanut sivistyksen hallintopäällikön viran ja vakanssin talous- ja hallintopäällikön viraksi sekä lakkauttanut talous- ja hallintoasiantuntijan viran 1.5.2021 alkaen. Sivistyksen palvelualueella on aikaisemmin ollut hallintopäällikön virka. Virka jäi avoimeksi kesällä 2020, jolloin kunnanhallitus perusti talous- ja hallintoasiantuntijan viran. Asiaa on sittemmin arvioitu uudelleen ja päädytty siihen, että talous- ja hallintoasiantuntijan virka lakkautetaan sen jäätyä avoimeksi. Tämän järjestelyn kautta palataan aikaisempaan organisoitumistapaan.

Hallintopäällikkö on toiminut sivistyspalvelujen hallinto- ja toimistopalvelujen esihenkilönä kesään 2020 saakka, jolloin sivistyslautakunta päätti, että sivistyspalvelujen hallinto- ja toimistopalvelujen vastuualueen esihenkilönä toimii 8.6.2020 alkaen sivistysjohtaja. Henkilövaihdoksen yhteydessä tehdyn arvioinnin perusteella on tarkoituksenmukaista siirtyä aikaisempaan käytäntöön, jonka mukaisesti talous- ja hallintopäällikkö toimii vastuualueen esihenkilönä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Sivistyslautakunta päättää, että sivistyspalvelujen hallinto- ja toimistopalvelujen vastuualueen esihenkilönä toimii talous- ja hallintopäällikkö 1.6.2021 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Toimistosihteerit Ahonen, Heikkinen ja Järvinen