Sivistyslautakunta, kokous 26.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Päivi Arhenius ja Heimo Nordfors.

Päätös

Valittiin.