Sivistyslautakunta, kokous 26.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Hyväksytään asialistalle §:t 52-64

Kokoukseen on mahdollista osallistua myös etänä Teams-järjestelmän kautta ja kokousmenettelyyn Casem-järjestelmällä.

Päätös

Todettiin.