Sivistyslautakunta, kokous 26.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Kansalaisopiston opetusohjelma 2021-2022

HMKDno-2017-346

Valmistelija

  • Liisa Neronen, elämänlaatupalvelujen esimies, kirjastotoimenjohtaja, liisa.neronen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Opetus- ja kulttuuriministeriön 12.12.2012 hyväksymän ylläpitoluvan mukaan Hämeenkyrön kansalaisopiston antama koulutus painottuu kädentaitoihin, taideaineisiin sekä terveyttä edistäviin aineisiin. Lukukausi alkaa syksyllä 2021 aiempia vuosia aikaisemmin. Lautakunta päätti kansalaisopiston maksuista 28.4.2021 §46. 

Hämeenkyrön kansalaisopiston lukuvuoden 2021 - 2022 opetusohjelmassa suunniteltujen kurssien yhteistuntimäärä on 5035 tuntia. Kurssit toteutetaan, mikäli kurssin aloittaa riittävä määrä opiskelijoita, alkeiskurssilla vähintään 10, jatkokurssilla 7 opiskelijaa. Edellisellä lukuvuodella opetusta annettiin 3195 tuntia. Vuoden 2020 tuntimäärään vaikutti korona: lähiopetus jouduttiin keskeyttämään keväällä, osa kursseista keskeytyi kokonaan.

Syyslukukaudella 2021 ja kevätlukukaudella 2022 opetusta tarjotaan seuraavasti (sulkeissa vuoden 2020 tunnit):

Kädentaidot

  1459 (1366)

Taideaineet (musiikki kuvataide teatteri) 

  1329 (1978)

Liikunta  (jumppa, jooga, pilates,tanssi)  

     836 (636)

Kielet

    1196 (778)

Muut

    215 (116)

 

Opetusta annetaan 15 toimipaikassa sekä taajamassa että kylillä. Toimipaikkoja ovat Monitoimikeskus Silta, Pikkusilta, Nuorisotalo Prikka, Yhteiskoulu, Mahnalan Ympäristökoulu, Heinijärven ja Kyröskosken koulut, Sasin päiväkoti, Koskilinna, Tuohela, Osaran maaseutuopetusyksikkö, Iisakki, Isomuotia, nuorisoseurantalo Kyrölä ja Päivölä. Näistä erityisesti lapsille ja nuorille osoitettua opetusta tarjotaan 751 tuntia 10 kurssilla (taiteen perusopetus).   

Hallintosäännön mukaan (§ 108:3) lautakunnan ratkaisuvaltaan kuuluu hyväksyä lukuvuosisuunnitelmat ja muut vuosittaista toimintaa ohjaavat suunnitelmat ja opetusohjelmat.

Lausunto asian ratkaisemiseksi, elämänlaatupalvelujen esimies Liisa Neronen:

Sivistyslautakunta hyväksyy kansalaisopiston opetusohjelman 2021-2022

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Lautakunta päättää elämänlaatupalvelujen esimiehen esityksen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

kansalaisopiston rehtori