Sivistyslautakunta, kokous 26.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Hämeenkyrön kunnan perusopetuksen tuntijako 1.8.2021 alkaen

HMKDno-2020-270

Valmistelija

  • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Sivistyslautakunta hyväksyi 17.3.2021 muutostalousarvion vuodelle 2021, johon sisältyi alkuopetuksen kahden vuosiviikkotunnin poistaminen. Hämeenkyrön kunnassa on tarjottu opetusta yli valtakunnallisen vähimmäismäärän 1. luokallle äidinkielessä yksi vuosiviikkotunti ja 2. luokalle matematiikassa yksi vuosiviikkotunti, jotka nyt poistetaan.

Tuntijako on 20.9.2018 perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta annetun valtioneuvoston asetuksen (422/2012) muutetun 6 §:n 1 momentin mukainen. Muutoksen jälkeen Hämeenkyrön perusopetuksessa annetaan opetusta 226 tuntia eli 2 tuntia yli valtakunnallisen vähimmäismäärän(224 tuntia).

Hämeenkyrön perusopetuksessa 1.8.2021 alkaen käytettävä tuntijako on esitetty liitteessä.

Hallintosääntö 108 § mukaan sivistyslautakunta hyväksyy kuntakohtaiset opetussuunnitelmat.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy liitteen mukaisen Hämeenkyrön perusopetuksen tuntijaon 1.8.2021 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

rehtorit