Sivistyslautakunta, kokous 26.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Elämänlaatupalvelujen lautakunnan jakamat urheiluseurojen toiminta-avustukset 2021

HMKDno-2021-153

Valmistelija

  • Liisa Neronen, elämänlaatupalvelujen esimies, kirjastotoimenjohtaja, liisa.neronen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Sivistyslautakunta hyväksyi 25.4.2018 § 40 liikuntapalvelujen toiminta-avustuksien jakotaulukon.  Avustusten hakuaika oli 15.3.-15.4. 2021.

Urheiluseurojen avustuksiin on talousarviossa varattu 79.650 euroa. Avustusmäärärahasta on jaettu Jäähalliyhtiölle 60.000 euroa ja kylien jääkaukaloavustuksina yhteensä 900 euroa (Heinijärven kyläyhdistys, Lavajärven-Komin kylätoimikunta, Jumesniemen seudun kyläyhdistys). Jaettavaksi tuli yhteensä 18.750 euroa. Liikuntapalvelujen toiminta-avustusta haki määräaikaan mennessä 10  seuraa. Laskentataulukko on oheismateriaalina. Avustustaulukko on käyty läpi Seuraparlamentin kanssa.

Hallintosäännön §79 mukaan lautakuntien ratkaisuvaltaan kuuluu päättää avustusten jakoperusteista ja avustusten myöntämisestä.

Lausunto asian ratkaisemiseksi, elämänlaatupalvelujen esimies Liisa Neronen:

Sivistyslautakunta päättää, että urheiluseurojen toiminta-avustukset 2021 jaetaan seuraavan taulukon mukaisesti:

 

Avustuksen hakija Avustuksen määrä

Hämeenkyrön Hokkarit ry

     4421

Hämeenkyrön Räpsä ry

     3621

Hämeenkyrön Urheiluautoilijat ry

         73

Kyrön Kieppi ry

     3082

Kyrös-Rasti ry

      1071

Kyröskosken Kiskojat ry

        242

 Kyröskosken Ponsi ry

      1247

Parkunmäen Apassit ry

      3983

Tallitiimi ry

        887

Kalpaveljet ry

       123

avustukset yhteensä

   18.750 e

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Lautakunta päättää elämänlaatupalvelujen esimiehen esityksen mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

avustusta hakeneet, liikuntakoordinaattori