Sivistyslautakunta, kokous 23.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Viranhaltijoiden päätösluettelo

Kuvaus

Sivistyslautakunnalle annetaan tiedoksi viranhaltijapäätökset ajalta 21.5.21-15.6.2021
Viranhaltijapäätökset ovat oheismateriaalina.

Talous- ja hallintopäällikkö:

 • Ruohonleikkurin hankinta liikuntapalveluille

Elämänlaatupalvelujen esimies:

 • Liikunnanohjaajan sijaisuus aj. 17.5-28.5.2021
 • Määräaikainen liikunnanohjaaja, hanketyö aj. 17.5-28.5.2021
 • Kirjastonhoitajan rekrytointi

Kirkonkylän koulun rehtori:

 • Erityisluokanopettajan virka (vakanssi 4526)

Kyröskosken koulun rehtori:

 • Virkavapaa (vakanssi 4521)

Heinijärven koulun rehtori:

 • Luokanopettajan valinta (vakanssi 4558)

Mahnalan Ympäristökoulun rehtori:

 • Erityisluokanopettajan ottaminen toistaiseksi voimassa olevaan virkaan (vakanssi 4904)
 • Luokanopettajan määräaikainen tehtävä aj. 2.8.2021-4.6.2022
 • Luokanopettajan viransijaisuus aj. 2.8.2021-4.6.2022
 • Mahnalan Ympäristökoulun vararehtori aj. 1.8.2021-31.7.2025

Yhteiskoulun rehtori:

 • Yhteiskoulun tanssisalin varaaminen Dance Actionsille 
 • Tuntiopettajan palkkaaminen Hämeenkyrön Yhteiskouluun ja F.E.Sillanpään lukioon aj. 1.8.2021-31.7.2022
 • Tuntiopettajan palkkaaminen Hämeenkyrön Yhteiskouluun ja F.E.Sillanpään lukioon aj. 1.8.2021-31.7.2022

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Sivistyslautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.