Sivistyslautakunta, kokous 23.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Heidi Schroderus ja Hannamaija Oinonen. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös

Hyväksyttiin.