Sivistyslautakunta, kokous 23.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Perusopetusryhmät lukuvuonna 2021-2022

HMKDno-2021-245

Valmistelija

  • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Lukuvuonna 2020-2021 perusopetusta on järjestetty seuraavissa ryhmissä:

Perusopetusryhmät

Koulu

Oppilas-

määrä

Yleisopetus-

ryhmät

Pien-

ryhmät

Yhteensä

Ryhmäkoko

ka.*

Heinijärvi 97 5 0 5 19,4
Kirkonkylä 244 12 4 16 20,3
Kyröskoski 232 12 1 13 19,3
Mahnala 198 12 1 13 16,5
1-6 yhteensä 771 41 6 47 18,8
Yhteiskoulu 364 18 5 23 20,2
Yhteensä 1135 59 11 70 19,2

Perusopetusryhmien määrä tulee lukuvuonna 2021-2022 olemaan rehtoreiden arvion mukaan seuraava:

Perusopetusryhmät

Koulu

Oppilas-

määrä

Yleisopetus-

ryhmät

Pien-

ryhmät

Yhteensä Ryhmäkoko
Heinijärvi 101 5 0 5 20,2
Kirkonkylä 260 12 3 15 21,6
Kyröskoski 222 12 1 13 18,5
Mahnala 214 12 1 13 17,8
1-6 yhteensä 797 41 5 46 19,4
Yhteiskoulu 367 17 5 22 21,5
Yhteensä 1164 58 10 68 20,1

*erityisen tuen oppilaat integroidaan yleisopetuksen tunneille aina, kun se on tarkoituksenmukaista ja mahdollista. Heidät on laskettu Yhteiskoulun luokkia H ja K lukuun ottamatta mukaan keskimääräiseen ryhmäkokoon

Hallintosäännön 108 § mukaan sivistyslautakunnan ratkaisuvaltaan kuuluu päättää esi- ja perusopetusryhmien määrästä.

 

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Sivistyslautakunta päättää lukuvuoden 2021-2022 osalta

  1. vuosiluokkien 1-6 perusopetusryhmien kokonaismääräksi taulukon mukaisesti 46 , joista  on 41 yleisopetuksen ryhmää ja 5 pienryhmää
  2. vuosiluokkien 7-9 perusopetusryhmien alustavaksi kokonaismääräksi taulukon mukaisesti 22, joista 17 on yleisopetuksen ryhmää ja 5 pienryhmää.

     

Päätös

Hyväksyttiin.