Sivistyslautakunta, kokous 23.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 68 Perusopetuksen tuntiresurssi lukuvuodelle 2021-2022

HMKDno-2021-237

Valmistelija

  • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Sivistyslautakunta päättää kokouksessaan 23.6.2021 esi- ja perusopetusryhmien määrästä. Tuntiresurssivalmistelu perustuu talouden käyttösuunnitelmaan, ryhmien määrään ja kullekin vuosiluokalle tulevaan perustuntimäärään. 

Koulun resurssissa ovat mukana pien- ja erityisluokkatunnit, alakoulun ruotsinkielen tunnit, suomi toisena kielenä -tunnit, mahdolliset kerhotunnit sekä virkaehtosopimuksen mukaan opettajalle korvattavat tunnit (OVTES erityistehtävät). Koulun resurssista erillään ovat osa-aikaisen erityisopetuksen tunnit, kuntakohtaiseen hankekoordinointiin kuuluvat tunnit sekä muut erikseen sovittavat tunnit.

Rehtoreiden tuntiresurssiesityksen pohjana on lukuvuoden 2020-2021 tuntiresurssi. Alla olevissa taulukoissa on koostettuna perusopetuksen tuntiresurssi lukuvuodelle 2021-2022.

Perusopetuksen tuntiresurssi lukuvuonna 2020-2021

yksikkö tunnit   
Heinijärvi 144,5
Kirkonkylä 433,5
Kyröskoski 373,5
Mahnala 356
Yht. 1-6 1307,5
Yhteiskoulu 873
Yht. 1-9 2180,5
   
1-6 luokkien osa-aikainen erityisopetus 103
Jakamaton tuntiresurssi 12,5
   
Kaikki yhteensä 2296

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esitys perusopetuksen tuntimääriksi lukuvuonna 2021-2022

yksikkö tunnit   
Heinijärvi 142,5
Kirkonkylä 429,5
Kyröskoski 369,5
Mahnala 352
Yht. 1-6 1293,5
Yhteiskoulu 857
Yht. 1-9 2150,5
   
1-6 luokkien osa-aikainen erityisopetus 103
Jakamaton tuntiresurssi 12,5
   
Kaikki yhteensä 2266

Hallintosäännön 108 § mukaan sivistyslautakunta päättää lukuvuosittaisesta kokonaistuntiresurssista.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Sivistyslautakunta päättää

  1. hyväksyä lukuvuoden 2021-2022 koulukohtaiset sitovat tuntimäärät esityksen mukaisesti.
  2. todeta, että koulun laskennallisessa kehyksessä ovat mukana tukiopetustunnit, pien- ja erityisluokkatunnit, alakoulun ruotsin kielen tunnit, suomi toisena kielenä -tunnit, opetuksen järjestäjän kerhotunnit ja virkaehtosopimuksen mukaisesti opettajalle erityistehtävistä korvattavat tunnit.
  3. edellyttää, että koulujen rehtorit jakavat koulun käytettävissä olevat tunnit tasapuolisesti, tarkoituksenmukaisesti ja painottavat tarvittaessa alkuopetusta.
  4. sivistysjohtajan päätöksellä käytetään harkinnanvaraista resurssia.

Päätös

Hyväksyttiin.