Sivistyslautakunta, kokous 23.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Perusopetuksen opetussuunnitelman päivittäminen

HMKDno-2021-294

Valmistelija

  • Merja Heinäaho, rehtori, merja.heinaaho@hameenkyro.fi

Kuvaus

Opetushallitus on antanut 9.3.2021 (OPH-557-2021) seuraavan määräyksen:

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 muutokset ja täydennykset kappaleisiin 1.4 Paikallisen opetussuunnitelman laadinta ja keskeiset opetusta ohjaavat ratkaisut sekä 15.4.19 Oppilaanohjaus

Opetushallitus on päättänyt tänään muuttaa ja täydentää Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 kappaleita 1.4 Paikallisen opetussuunnitelman laadinta ja keskeiset opetusta ohjaavat ratkaisut ohjaussuunnitelman sisällön osalta sekä 15.4.19 Oppilaanohjaus liitteen mukaisesti. Paikalliset muutokset ohjaussuunnitelman sisältöön sekä tehostettuun henkilökohtaiseen oppilaanohjaukseen liittyvät sisällöt tulee ottaa käyttöön 1.8.2021 alkaen. Uusien perusteiden mukaan laadittujen paikallisten opetussuunnitelmien käyttöönottoon saakka noudatetaan nykyisten perusteiden mukaan laadittuja suunnitelmia. Perusopetuksen järjestäjä ei voi jättää noudattamatta tätä määräystä tai poiketa siitä.

Muutosmääräykseen Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2014 muutokset koskien opetuksen järjestäjän ohjaussuunnitelmaa sekä oppilaanohjausta

Opetuksen järjestäjä päättää ja kuvaa opetussuunnitelmassa opetuksen järjestämiseen liittyvät ratkaisut: miten oppilaanohjaus järjestetään. Ohjaussuunnitelmassa kuvataan oppilaanohjauksen järjestämisen rakenteet, toimintatavat, työn ja vastuunjako sekä työskentely monialaisissa verkostoissa, kodin ja koulun yhteistyö ohjauksessa, tehostettu henkilökohtainen oppilaanohjaus, jatko-ohjaus perusopetuksen jälkeisiin opintoihin, työelämäyhteistyö sekä työelämään tutustumisen järjestelyt.

Hallintosäännön mukaan lautakunta hyväksyy lukuvuosisuunnitelmat ja muut vuosittaista toimintaa ohjaavat suunnitelmat ja opetusohjelman.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy perusopetuksen ohjaussuunnitelman sekä Hämeenkyrön kunnan opetussuunnitelmaan tehdyt muutokset oppilaanohjauksen järjestämisestä liitteiden mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.