Sivistyslautakunta, kokous 23.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Perusopetuksen iltapäivätoiminnan järjestäminen

HMKDno-2021-292

Valmistelija

 • Kalle Nuoranne, Kyröskosken koulun rehtori, kalle.nuoranne@hameenkyro.fi

Kuvaus

Perusopetuslain mukainen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteena on

 • tukea kodin ja koulun kasvatustyötä
 • tukea lapsen tunne-elämän kehitystä ja eettistä kasvua
 • edistää lasten hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa
 • ennaltaehkäistä syrjäytymistä ja lisätä osallisuutta
 • tarjota lapsille monipuoliset mahdollisuudet osallistua ohjattuun ja virkistävään toimintaan
 • mahdollistaa lepo rauhallisessa ympäristössä ammattitaitoisen ja tehtävään soveltuvan henkilön valvonnassa.

Kunnassa järjestettiin toukokuussa 2021 ehdollinen tarjouskilpailu, jossa selvitettiin aamu- ja iltapäivätoiminnasta kiinnostuneita toimijoita Hämeenkyrön kunnassa. Määräaikaan mennessä ei saapunut ainuttakaan tarjousta.

Hämeenkyrön kunnassa järjestetään iltapäivätoimintaa 1.8.2021 alkaen kunnan omana toimintana. Kunnassa käytyjen yhteistoimintaneuvotteluiden osana on huomioitu koulunkäynnin ohjaajien mitoitus, jotta toiminta voidaan tarjota heidän työpanoksellaan.

Lautakunnan erikseen hyväksymässä iltapäivän toiminnan suunnitelmassa on kirjattu toiminnan maksut ja ehdot.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Hämeenkyrön kunta tarjoaa koululaisten iltapäivätoimintaa 1.8.2021 alkaen kunnan itse tuottamana palveluna.

Asian käsittely 

Keskustelun kuluessa Löf teki muutosesityksen, että Hämeenkyrön kunta tarjoaa koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa 1.8.2021 alkaen kunnan itse tuottamana palveluna. Hannamaija Oinonen kannatti esitystä.

Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi,​ että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys,​ joten asiasta on äänestettävä. Lautakunta hyväksyi puheenjohtajan esityksen äänestystavaksi, ​pohjaesitys Jaa, Löfin esitys Ei (Hämeenkyrön kunta tarjoaa koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa 1.8.2021 alkaen kunnan itse tuottamana palveluna)

Äänin Jaa 2,​ Ei 7 päätös hyväksyttiin muutosesityksen mukaisesti.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti, muutosesityksen mukaisesti, että Hämeenkyrön kunta tarjoaa koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa 1.8.2021 alkaen kunnan itse tuottamana palveluna.

Äänestystulokset

 • Jaa 2 kpl 22%

  Jouni Lampinen, Mauri Lepola

 • Ei 7 kpl 78%

  Kati Lahtinen, Mirka Löf, Hannamaija Oinonen, Heidi Schroderus, Heimo Nordfors, Pasi Eloranta, Päivi Arhenius

Tiedoksi

rehtorit