Sivistyslautakunta, kokous 23.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Oppimisen ja koulunkäynnin tukiresurssin jakaminen 2021-2022

HMKDno-2021-246

Valmistelija

  • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Oppimisen ja koulunkäynnin osa-aikainen tuki esi- ja perusopetuksen luokilla 1-6 järjestetään resurssia joustavasti jakaen Kirkonkylän ja Kyröskosken koulujen kesken sekä Mahnalan ja Heinijärven koulujen kesken. Tuen tehostetulla tai erityisellä tasolla oli tilastoinnin mukaan 20.9.2020 yhteensä 21,1% (21,8% 2019) oppilaista. Suunta on laskeva ja valtakunnallista lukua pienempi. Valtakunnallisesti luku oli 21,3% (2020).

Hallintosäännön 108§ mukaan sivistyslautakunnan ratkaisuvaltaan kuuluu päättää opetuksen tukipalveluresurssin kohdentamisesta eri toimintayksiköille.

TAULUKKO: Oppimisen ja koulunkäynnin osa-aikainen tuki esi- ja perusopetuksessa
(1-6) 2021-2022

KOULU

OPPILASTUNNIT,

ESI- JA PERUSOPETUS

 

KONSULTAATIOTUNNIT

 

YHTEENSÄ

Mahnala ja Heinijärvi

25+14+10

2

51

Kirkonkylä

25

1

26

Kyröskoski

25

1

26

YHTEENSÄ

99

4

103

 

Lausunto asian ratkaisemiseksi koordinoiva erityisopettaja:

Sivistyslautakunta päättää

  1. hyväksyä lukuvuodelle 2021-2022 tarvittavien tukiresurssien jakamisen oheisen taulukon mukaan
  2. oikeuttaa sivistysjohtajan päättämään tuen kohdentamisen perustellusta muutoksesta lukuvuoden aikana

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Sivistyslautakunta päättää koordinoivan erityisopettajan lausunnon mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

rehtorit, koordinoiva erityisopettaja