Sivistyslautakunta, kokous 23.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Lukion opetussuunnitelma 2021

HMKDno-2021-295

Valmistelija

  • Merja Heinäaho, rehtori, merja.heinaaho@hameenkyro.fi

Kuvaus

Opetushallitus on antanut päätöksen lukion opetussuunnitelman perusteista 7.11.2019. Uusien perusteiden mukainen opetussuunnitelma otetaan F.E. Sillanpään lukiossa käyttöön 1.8.2021. 

Elokuussa 2021 opintonsa aloittavat kevään yhteishaussa lukioon valitut opiskelijat suorittavat opintonsa uuden opetussuunnitelman mukaan. Ennen 1.8.2021 aloittaneet opiskelijat suorittavat opintonsa loppuun aiemman, vuonna 2016 käyttöön otetun opetussuunnitelman mukaan.

Opetussuunnitelman olennaisimmat muutokset:

  • Laaja-alaisen osaamien osa-alueet muodostavat oppiaineiden yhteiset tavoitteet
  • Valtakunnalliset opinnot jäsennetään moduuleiksi, jotka toimivat raaka-aineina paikallisesti luotaville opintojaksoille
  • Opintopisteinä määriteltävät opintojaksot voivat olla eri laajuisia ja eri oppiaineiden yhteisiä
  • Nuorten lukiokoulutuksessa opiskellaan vähintään 150 opintopistettä nykyisen 75 kurssin sijaan
  • Opinnot arvioidaan opintojaksoittain
  • Opiskelijoille tarjotaan entistä kattavampaa ja pitkäkestoisempaa opinto-ohjausta sekä erityistä tukea sitä tarvitseville
  • Yhteydet ympäröivään maailmaan, etenkin korkeakoulu-, kansainvälisyys- sekä työelämä- ja yrittäjyysyhteistyö, painottuvat entistä enemmän

Lukion uusi opetussuunitelma on pykälän liitteenä.

Hallintosäännön mukaan lautakunta hyväksyy opetussuunitelmat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy uuden lukion opetussuunitelman 1.8.2021 alkaen käytettäväksi Hämeenkyrön kunnan järjestämässä lukiokoulutuksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.