Sivistyslautakunta, kokous 23.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Kyröskosken koulun rehtorin viran 0102 täyttäminen 1.8.2021 alkaen

HMKDno-2021-208

Valmistelija

  • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Sivityslautakunta päätti kokouksessaan 26.5.2021 § 62  kutsua haastatteluun Marjaana Myötyrin, Riikka Sirkan, Mikko Nislinin, Jukka Talvitien, Marjo Heikkilän ja Juha Kraapon. Haastatteluryhmän muodostavat sivistyslautakunnan jäsenet, sivistysjohtaja, talous- ja hallintopäällikkö ja että haastattelut pidetään perjantaina 11.6.2021 monitoimikeskus Sillassa.

Haastatteluihin osallistuivat kaikki 6 kutsutta hakijaa. Jokainen heistä antoi luvan tallentaa haastattelutilaisuus. Nämä tallenteet ovat olleet lautakunnan katsottavissa Teams-ohjelmassa ja ne on luvattu hakijoille poistaa lautakunnan kokouksen jälkeen.

Haastattelussa kaikille hakijoille esitettiin samat 12 kysymystä ja lopuksi mahdollisuus hakijan käyttää oma vapaa puheenvuoro.

Hallintosäännön mukaan lautakunnan tehtäviin kuuluu valita koulun rehtori.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Päätösehdotus annetaan lautakunnan kokouksessa.

Sivistysjohtaja Kimmo Leväsen kokouksessa antama esitys: 

Sivistyslautakunta päättää

  1. valita hakemuksen, kokonaisarvioinnin ja haastattelun perusteella Kyröskosken koulun rehtorin virkaan KM Riikka Sirkan Tampereelta 1.8.2021 alkaen
  2. valita varalle FM Marjo Heikkilän Ikaalisista.
  3. todeta, että viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa ja valitun on toimitettava ennen valinnan vahvistamista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 6 § 2 momentin mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.

Asian käsittely

Keskustelun aikana Lampinen esitti valittavaksi Juha Kraapoa. Päätettyään keskustelun puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava esitys, ja lautakunta suorittaa vaalin suljetuin lipuin. Toimitsijoiksi ja ääntenlaskijoiksi kutsuttiin pöytäkirjantarkastajat Heidi Schroderus ja Hannamaija Oinonen.

Suoritetussa vaalissa annettiin 9 ääntä:

Riikka Sirkka 8 ääntä

Juha Kraapo 1 ääntä

Puheenjohtaja totesi, että sivistyslautakunta on valinnut Riikka Sirkan Kyröskosken koulun rehtoriksi äänin 8-1. Puheenjohtaja totesi, että sivistyslautakunta on valinnut yksimielisesti varalle Marjo Heikkilän.

Päätös

Sivistyslautakunta valitsi Riikka Sirkan Kyröskosken koulun rehtoriksi 1.8.2021 alkaen. Lampinen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Sivistyslautakunta valitsi varalle Marjo Heikkilän.

Viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa ja valitun on toimitettava ennen valinnan vahvistamista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain 6 § 2 momentin mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 päivän kuluessa valitsemispäätöksen tiedoksisaannista.