Sivistyslautakunta, kokous 23.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuvaus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Hyväksytään asialistalle §:t 65-84

Päätös

Todettiin.