Sivistyslautakunta, kokous 23.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 71 F.E.Sillanpään lukion tuntiresurssi lukuvuodelle 2021-2022

HMKDno-2021-238

Valmistelija

  • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Kuvaus

F.E. Sillanpään lukion opiskelijamäärä oli 144 oppilasta lukuvuonna 2020 - 2021 . Lukuvuonna 2021 - 2022 opiskelijamäärä tulee olemaan noin 125. Opiskelijat jakautuvat vuositasoille seuraavasti: aloittavat opiskelijat noin 43, toisella vuosiasteella olevat 51 ja kolmannella/neljännellä vuosiasteella olevat 31.

Opetustuntien lisäksi F.E. Sillanpään lukion tunteja kuluu mm. ylioppilaskirjoitusten korjaamiseen, tenttien pitämiseen ja OVTES:n mukaisten tehtävien hoitamiseen. Lukuvuonna 2020-2021 lukion kokonaistuntimäärä on ollut 325,1 vuosiviikkotuntia (8 ryhmää). Lukuvuonna 2021 – 2022 lukion toiminta voidaan järjestää 281,9 tunnilla muodostaen 6 ryhmää eli kaksi jokaiselle vuosiasteelle.

Lukuvuosi

Ryhmät, lkm

Tunnit

2021-2022 (esitys)

6

281,9

2020-2021

8

325,1

2019-2020

8

325,1

2018-2019

8

325,1

 2017-2018

8

326,1

 

Lausunto asian ratkaisemiseksi, lukion rehtori Merja Heinäaho:

Sivistyslautakunta päättää F.E. Sillanpään lukion kokonaistuntiresurssiksi 281,9 vuosiviikkotuntia lukuvuodelle 2021 – 2022 .

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Sivistyslautakunta päättää lukion rehtorin lausunnon mukaisesti.

Päätös

Hyväksyttiin.