Sivistyslautakunta, kokous 23.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 74 Esiopetusryhmät lukuvuodelle 2021 - 2022

HMKDno-2021-296

Valmistelija

  • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Lukuvuonna 2020-20121 esiopetusta on järjestetty seuraavissa ryhmissä:

Esiopetusryhmät

Alue  Esioppilasmäärä   Ryhmiä kpl   Ryhmäkoko ka.
Heinijärvi        20        1      20
Kirkonkylä        49        3      16,3
Kyröskoski        36        2      18
Mahnala        43        2      21,5
yhteensä      148        8      18,5

 

Esiopetusryhmien määrä tulee lukuvuonna 2021-2022 olemaan rehtoreiden arvion mukaan seuraava:

Alue  Esioppilasmäärä   Ryhmiä kpl   Ryhmäkoko ka.
Heinijärvi       14        1     14
Kirkonkylä       40        3     13,3
Kyröskoski       29        2     14,5
Mahnala       31        2     15,5
yhteensä      114        8     14,3


Hallintosäännön 108 § mukaan sivistyslautakunnan ratkaisuvaltaan kuuluu päättää esi- ja perusopetus ryhmien määrästä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Sivistyslautakunta päättää perusopetuksen järjestäessä opetuksen lukuvuoden 2021-2022 osalta esioppilasryhmien kokonaismääräksi taulukon mukaisesti 8.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Esi- ja perusopetuksen rehtorit