Sivistyslautakunta, kokous 23.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Esiopetuspaikat 2021-2022

HMKDno-2021-304

Valmistelija

  • Kaisa Ojanen, varhaiskasvatusjohtaja, kaisa.ojanen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Esiopetuksen järjestämiseksi varhaiskasvatuksen vastuualueella, päättää sivistyslautakunta esiopetuksen järjestämispaikat lukuvuodeksi kerrallaan. Lukuvuoden 2021-2022 esiopetukseen ilmoittautuneiden lasten määrä on tiedossa kevään ilmoitautumisen perusteella.

Yksityiset Hämeenkyrön alueella toimivat päiväkodit voivat järjestää esiopetusta kilpailutuksen (Sivla 21.1.2020 §5) ja ostopalvelusopimuksen perusteella. Lukuvuonna 2021-2022 esiopetusta järjestää Pilke Väinämöinen Kyröskoskella.

Lukuvuonna 2021-2022 esiopetusta esitetään järjestettäväksi Sasin päiväkodissa, Kirkonkylän päiväkodissa sekä Heinijärven päiväkodissa.

Lausunto asian ratkaisemiseksi, varhaiskasvatuksen johtaja Kaisa Ojanen:

Sivistyslautakunta päättää, että esiopetusta järjestetään lukuvuonna 2021-2022 Sasin päiväkodissa, Kirkonkylän päiväkodissa sekä Heinijärven päiväkodissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Sivistyslautakunta päättää varhaiskasvatuksen johtajan lausunnon mukaisesti.

Päätös

Esittelijä peruutti pykälän käsittelyn.