Sivistyslautakunta, kokous 23.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Esiopetuksen tuntiresurssi lukuvuodelle 2021-2022

HMKDno-2021-300

Valmistelija

  • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Esiopetuksen opetussuunnitelmaan ei kuulu eri oppiaineiden tuntijakoa kuten perusopetuksessa. Esiopetukseen osallistuville oppilaille annetaan opetusta ja oppilaan ohjausta 19-21 tuntia viikossa. Esiopettajat noudattavat opetusvelvollisuustyöaikaa. Opetusvelvollisuus tarkoittaa niitä tunteja, jotka tulee käyttää oppilasryhmän opettamiseen koulussa. Esiopettajan opetusvelvollisuus on virkaehtosopimuksen mukaisesti 23 h/viikossa.

Rehtoreiden tuntiresurssiesityksen pohjana on lukuvuoden 2020-2021 tuntiresurssi. Alla olevissa taulukoissa on koostettuna esiopetuksen tuntiresurssi lukuvuodelle  2021-2022.

Esiopetuksen tuntiresurssi 2020-2021

yksikkö 2020-2021 arvio oppilasmärästä ryhmiä tunnit
       
Heinijärvi 20 1 23
Kirkonkylä 49 3 69
Kyröskoski 36 2 46
Mahnala 43 2 46
yhteensä 148 8 184

 

Esitys esiopetuksen tunneiksi lukuvuonna 2021-2022

yksikkö 2020-2021 arvio oppilasmärästä ryhmiä tunnit
       
Heinijärvi 14 1 23
Kirkonkylä 40 3 69
Kyröskoski 29 2 46
Mahnala 31 2 46
yhteensä 114 8 184

Hallintosäännön 108 § mukaan sivistyslautakunta päättää lukuvuosittaisesta kokonaistuntiresurssista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Sivistyslautakunta päättää

  1. hyväksyä lukuvuoden 2021-2022 koulukohtaiset sitovat tuntimäärät esityksen mukaisesti

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Perusopetuksen rehtorit