Sivistyslautakunta, kokous 20.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonnan vuosisuunnitelma

HMKDno-2021-8

Valmistelija

  • Kaisa Ojanen, varhaiskasvatusjohtaja, kaisa.ojanen@hameenkyro.fi

Kuvaus

Varhaiskasvatuksen valvontaviranomaisia ovat yksityisen palveluntuottajan järjestämän ja tuottaman varhaiskasvatuksen osalta aluehallintovirasto, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto sekä 50 §:ssä tarkoitettu kunnan toimielin tai sen määräämä viranhaltija.

Valvontaviranomaisten on toteutettava valvontaa ensisijaisesti antamalla varhaiskasvatuksen järjestäjälle tarpeellista ohjausta ja neuvontaa sekä seuraamalla toiminnan kehitystä yhteistyössä toiminnan järjestäjän kanssa.

Yksityisen varhaiskasvatuksen valvontasuunnitelmassa kuvataan valvonnan toteutusta käytännön tasolla. Yksityisen varhaiskasvatuksen toimintaa ohjataan palvelusetelitoiminnan sääntökirjalla, jossa myös asetetaan kriteerit palvelutoiminnalle. Valvontasuunnitelman mukaisesta valvonnasta raportoidaan jatkossa kalenterivuosittain sivistyslautakunnalle. Yksityisen varhaiskasvatuksen valvonnan vuosisuunnitelman luonnos on pykälän liitteenä ja sitä päivitetään tarvittaessa.

Lausunto asian ratkaisemiseksi, varhaiskasvatuksen johtaja Kaisa Ojanen

Sivistyslautakunta hyväksyy yksityisen varhaiskasvatuksen valvonnan vuosisuunnitelman 1.2.2021 alkaen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy yksityisen varhaiskasvatuksen valvonnan vuosisuunnitelman käyttöön 1.2.2021 alkaen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Pilke Väinämöinen, Päiväkoti Pomppis, perhepäivähoitajat / Kierivä kivi, Heinijärven päiväkodin johtaja