Sivistyslautakunta, kokous 20.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Viranhaltijoiden päätösluettelo

Valmistelija

 • Elina Silomäki, talous- ja hallintoasiantuntija, elina.silomaki@hameenkyro.fi

Kuvaus

Sivistyspalvelut, viranhaltijapäätökset

 1. Sivistysjohtaja
 • Tutkimuslupa 2021
   
 1. Elämänlaatupalvelujen esimies
 • Kirjastonhoitajan vakinainen toimi
 • Kirjastonhoitajan toimi, päätös ottaa varasiljalta
 • Kohdeavustus Mahnalan kulttuuriyhdistys
 • Nuoriso-ohjaajan sijaisen valinta
   
 1. Kirkonkylän koulun rehtori
 • Määräys oppilasruokailun valvonnasta ja valvonta-ateria päätös
 • Monitoimikeskus Sillan luokan varaus; Parkunmäen Apassit
   
 1. Mahnalan Ympäristökoulun rehtori
 • Määräys oppilasruokailun valvonnasta ja valvonta-ateria päätös
 • Luokanopettajan viransijaisuus
 • Koulunkäynninohjaajan määräaikainen tehtävä
 • Koulunkäynninohjaajan määräaikainen tehtävä
   
 1. Heinijärven koulu
 • Määräys oppilasruokailun valvonnasta ja päätös valvonta-ateriasta
 • Tutkiva opettaja
   
 1. Yhteiskoulun rehtori
 • Yhteiskoulun tanssisalin varaaminen Parkunmäen Apassien C-tytöille
 • Hämeenkyrön Yhteiskoulun ja F.E. Sillanpään lukion sulkeminen korona-altistumisten ja taudin leviämisen estämiseksi määräajaksi 1.-13.12.2020
 • Koulunkäynninohjaajan palkaaminen joustavan perusopetuksen ryhmään määräajaksi
 • Joustavan perusopetuksen opettajan palkkaaminen määräajaksi
 • Koulunkäynninohjaajan palkkaaminen Hämeenkyrön Yhteiskouluun määräajaksi
 • Erityisopettajan palkkaaminen Kyröskartanoon määräajaksi
 • Koulukuraattorin määräaikainen sijainen
 • Koulupsykologin palkkaaminen määräajaksi
 • Äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorin sijaisuus
 • Liikunnan määräaikaisen tuntiopettajan palkkaaminen
 • Määräaikaisen tuntiopettajan palkkaaminen Hämeenkyrön Yhteiskouluun
 • Tuntiopettajan palkkaaminen Hämeenkyrön Yhteiskouluun ja F.E.Sillanpään lukioon
 • Määräaikaisen koulunkäynninohjaajan palkkaaminen
   
 1. Sasin päiväkodin johtaja
 • Valvonta-ateriat Sasin päiväkodissa

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Sivistyslautakunta merkitsee viranhaltijoiden päätösluettelot tiedokseen.

Päätös

Hyväksyttiin.