Sivistyslautakunta, kokous 20.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Toisen asteen oppikirja- ja oheismateriaalihankinta; liittyminen Hanselin puitesopimukseen 2021-2023 (2025)

HMKDno-2020-417

Valmistelija

  • Elina Silomäki, talous- ja hallintoasiantuntija, elina.silomaki@hameenkyro.fi

Kuvaus

Oppivelvollisuusikä laajenee 18 ikävuoteen. Muutos tuo mukaan opetuksen järjestäjille velvollisuuden hankkia toisen asteen opetuksessa käytettävät oppimateriaalit. 

Hansel on ilmoittanut aloittavansa toisen asteen oppikirja- ja oheismateriaalihankintojen kilpailutuksen vuoden 2021 alussa. Hansel on tiedustellut sitoumuksia puitesopimukseen, jonka kautta on tilattavissa eri kustantajien painettuja ja digitaalisia oppimateriaaleja. Sopimuskausi on 2 vuotta (optio 1+1). Sopimusta voivat hyödyntää vain ennen hankintailmoituksen julkaisua siihen liittyneet asiakkaat. Puitesopimukseen liittyminen on toiminnallisesti ja taloudellisesti kannattavaa. Myös esi- ja perusopetuksen oppikirja- ja oheismateriaalihankinnat on tehty Hansel Oy:n kilpailutuksen kautta.

Sivistyslautakunta keskusteli puitesopimukseen liittymisestä kokouksessaan 11.11.2020. Talous- ja hallintoasiantuntija on keskustelun pohjalta tehnyt sitoumuksen, koska liittyminen sopimukseen tuli tehdä 15.1.2021 mennessä.

Lautakunnan ratkaisuvalta perustuu hallintosääntöön § 85 Toimivalta hankinta-asioissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kimmo Levänen, sivistysjohtaja, kimmo.levanen@hameenkyro.fi

Sivistyslautakunta hyväksyy Hanselille annetun sitoumuksen liittymisestä puitesopimukseen Toisen asteen oppikirjat ja niihin liittyvät oheismateriaalit 2021-2023 (2025). Lautakunta oikeuttaa talous- ja hallintoasiantuntijan allekirjoittamaan sitoumuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Lukion rehtori Heinäaho